Workshop: Omgaan met meertaligheid in de klas

tekening Oglaia-bew 2Maandag 23 juni 2014 19-21.30 uur  Amsterdam

 
Amsterdam telt meer dan 180 verschillende nationaliteiten. In de klassen in de Randstad zitten soms tien tot vijftien verschillende nationaliteiten bij elkaar. Deze kinderen hebben ouders die opgeleid of zelfs hoog opgeleid zijn, maar er zijn ook kinderen waarvan de ouders analfabeet zijn. De kinderen zelf spreken thuis één of meer andere talen dan het Nederlands. Ondanks deze realiteit is ons regulier onderwijs gericht op ‘eentalige’ Nederlands sprekende leerlingen (en ouders).
 
Op maandag 23 juni 2014 organiseren wij een workshop voor leerkrachten, ouders en andere belangstellenden over omgaan met meertaligheid in de klas.
 
  • Hoe kunnen leerkrachten meertalige kinderen helpen met hun emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling op ‘eentalige’ scholen? 
  • Hoe kunnen leerkrachten meer inzicht krijgen in wat het kind meebrengt naar school in termen van taligheid en sociale ervaringen?  En waarom is dat belangrijk?
  • Is meertaligheid een verrijking voor het leerproces van alle kinderen? En geldt dat voor alle talen?
 
Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de workshop die wordt verzorgd door Dr. Emmanuelle Le Pichon. Dr. Le Pichon is als taalwetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een Europese methode die als doel heeft leerkrachten meer inzicht te geven in aspecten van taal, communicatie en cultuur bij meertalige kinderen. Zij verzorgt regelmatig cursussen voor leerkrachten over meertaligheid.
 

Praktische informatie:

Deelname staat open voor leerkrachten van het basisonderwijs, studenten van PABO’s en lerarenopleidingen. Maar ook ouders van meertalige kinderen en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Voor deelname aan de workshop, inclusief koffie of thee, wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro. Er kunnen maximaal 20 personen meedoen en vol is vol, dus geef je snel op. Mail naar Sietske de Haan (sietske@rutufoundation.org) of bel 06-24281583.
Datum: maandag 23 juni 2014     
Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur)