by Danielle Nijboer and Ellen-Rose Kambel Tuesday, 30 October 2018 –  We gathered with experts, researchers, professionals and many multilinguals at Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. It was the second evening in a series on Education Inequality and Multilingual Education organised by the Rutu Foundation, Multilingual Parents Amsterdam and Rethink Amsterdam. Emotions…

Handleiding voor leraren-opleiders

Deze handleiding die zowel door lerarenopleiders als leerkrachten in Suriname, Nederland en Vlaanderen gebruikt kan worden, geeft theoretische achtergronden en praktische toepassingen bij het voorbereiden van toekomstige leerkrachten op een cultureel diverse en meertalige klas.

De handleiding bestaat uit vier losse modules die gratis gedownload kunnen worden. De modules kunnen afzonderlijk of als één geheel in een cursus worden gebruikt.

Auteurs:

  • Mr. dr. Ellen-Rose Kambel, mensenrechtenjurist en oprichter/directeur Rutu Foundation voor intercultureel meertalig onderwijs.
  • Dr. Ellen-Petra Kester, taalwetenschapper, docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.
  • Dr. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman, taalwetenschapper, docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en de University of Toronto, Canada.
  • Drs. Maggie Schmeitz, antropoloog.

Download de hele handleiding plus bijlagen.

Omgaan met diversiteit en meertaligheid in het basisonderwijs. Handleiding voor lerarenopleiders in Suriname (2018) is een uitgave van het Christelijk Pedagogisch Instituut Paramaribo (CPI), de Universiteit Utrecht en de Rutu Foundation voor intercultureel en meertalig onderwijs. De handleiding is tot stand gekomen met financiele ondersteuning van de Twinning Faciliteit Suriname-Nederland.

 

Module 1

Inleiding
Door Maggie Schmeitz

Deze module geeft een inleiding op het onderwerp (wat zijn interculturele en meertalige competenties?) en een overzicht van de cursus.

Download Module 1 of bekijk de module hier:

Module 2

Diversiteit en in- en uitsluiting in de klas
Door Ellen-Rose Kambel en Maggie Schmeitz

Onderwerpen die in deze module aan bod komen:

  • Diversiteit
  • In- en uitsluiting
  • Racisme en onbewuste vooroordelen
  • Identiteit en persoonlijke groei

Download of bekijk de module hier:

Module 3

Meertaligheid en taalonzekerheid
Door Emmanuelle Le Pichon-Vorstman en Ellen-Rose Kambel

Leerdoelen module 3: De deelnemers kunnen verbanden tussen taal, cultuur en perceptie herkennen; zij kunnen inzien wat het betekent om je aan te passen aan een culturele en taalkundige leefomgeving die je niet vertrouwd is; zij kunnen onbewuste onderwijspraktijken omzetten in een bewuste didactische aanpak en zij leren de intellectuele capaciteiten van de leerling en het gevoel van eigenwaarde van de leerlingen te stimuleren.

Download of bekijk de module hier:

Module 4

Taalbeleid en taalrechten
Door Ellen-Petra Kester en Ellen-Rose Kambel

Deze module geeft een uitgebreid overzicht van het taalbeleid op de Nederlandse Caraibische eilanden (St. Eustatius en Aruba) en in Suriname. Ook krijgen deelnemers praktische handvatten hoe zij een taalbeleid op hun school kunnen vormgeven.

Download of bekijk de module hier:


 

 

3d_omslag_meertaligheid_en_onderwijs_esMeertaligheid en Onderwijs. Nederlands plus (Boom uitgevers Amsterdam). Deze nieuwe publicatie van de Rutu Foundation, onder redactie van Orhan Agirdag (onderzoeker en docent Universiteit van Amsterdam/Universiteit Leuven) en Ellen-Rose Kambel (directeur Rutu Foundation), geeft de lezer op een laagdrempelige manier inzicht in de wetenschappelijke stand van zaken en het maatschappelijk belang van meertaligheid en meertalig onderwijs.

Note for English speakers: the book is in Dutch, but inside the book you will find a code that provides access to the English version of several chapters.

Meertaligheid: een rijkdom en een uitdaging

Nederland en Vlaanderen worden steeds meertaliger. Die talige diversiteit is een rijkdom voor de samenleving en het onderwijs, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Continue Reading