Symposium Meertalig Onderwijs in Suriname

IMG_4098

Op 23 mei 2014 is een symposium over meertalig onderwijs gehouden in Paramaribo. Het symposium was bedoeld om een plan van aanpak voor meertaligheid in het Surinaams onderwijs te formuleren met personen en instanties die direct of indirect bij het onderwijs betrokken zijn.

Tijdens het symposium hebben de participanten zowel theoretische informatie als informatie uit de praktijk gedeeld. Aan de hand hiervan zijn vervolgens een aantal prioriteiten gesteld om te komen tot een plan van aanpak.

Het symposium was een initiatief van de Rutu Foundation, de stichting Intercultureel Tweetalig Onderwijs in Suriname, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en de Vereniging van Saamaka Gezagsdragers (VSG).

Het verslag van het symposium vindt u hier.