I am a woman of many languages

foto Dionne|Lees Dionne’s verhaal in het Nederlands|

I am Dionne Swedo. My parents only spoke Dutch with my sisters and me. When I was six my family moved from Paramaribo to the district of Marowijne, in the far east of Suriname. I ended up in a totally alien environment where I wondered what language they spoke. As I grew older, I understood that that language is called Sranan Tongo. At school it became more difficult for me. There they spoke Aukaner and Sranan Tongo. I didn’t have any girlfriends, because I didn’t understand anything and I was ridiculed for being a city dweller.

That’s when I decided that I no longer wanted to be an outsider. I learned to speak Aukaner and by the time I was thirteen I spoke better Aukaner than Sranan Tongo. When I was thirteen I started my first summer job as a saleswoman at a Chinese grocery store, and got in touch with different people and languages (Chinese, English, Spanish, Portuguese and French). This sparked my interest to learn new languages, because I wanted to understand what was said.

I now have more than one mother tongue. Because of my work with young people in Marowijne I speak Aucaans and Sranan Tongo. I like that I can say bonjour when I’m in French Guyana, fawaka to a friend, obrigado or go tangii. I may have not mastered all languages fully, but I manage. Suriname is a country of many languages and I’m a woman of many languages.

~ Dionne Swedo lives in Marijkedorp, an indigenous community in Eastern Suriname. She has followed several trainings of the Rutu Foundation.

This is part of our series in which bilinguals share what their languages mean to them. To read more stories: click here.


Ik ben een vrouw van vele talen

Ik ben Dionne Swedo. Mijn ouders spraken alleen Nederlands met mijn zusjes en mij. Op mijn zesde verhuisde mijn familie van Paramaribo naar het district Marowijne, helemaal in het oosten van Suriname. Ik belandde in een totaal vreemde omgeving waar ik me afvroeg wat voor taal men sprak. Toen ik ouder werd, begreep ik dat die taal Sranan tongo heet. Op school werd het moeilijker voor mij. Er werd Aucaans en Sranan tongo gesproken. Vriendinnetjes had ik niet, want ik verstond niets en ik werd uitgelachen voor stedeling.
Ik besloot toen dat ik niet langer een buitenbeentje wilde zijn. Ik leerde het Aucaans spreken en beheerste dat op mijn dertiende meer dan het Sranan tongo. Ik begon op mijn dertiende ook mijn eerste vakantiejob als winkelverkoopster bij een Chinese supermarkt en kwam daar in aanraking met verschillende mensen en talen (Chinees, Engels Spaans, Portugees en Frans). Dat wekte mijn interesse om nieuwe talen te leren, want ik wilde verstaan wat men zei.
Ik heb nu meer dan één moedertaal. Vanwege mijn werk met jongeren in Marowijne spreek ik Aucaans en Sranan tongo. Ik vind het leuk om bonjour te kunnen zeggen als ik in Frans Guyana ben, fawaka tegen een matie, obrigado of gaan tangii. Ik heb dan wel niet alle talen onder de knie, maar ik red me wel. Suriname is een land van vele talen en ik ben een vrouw van vele talen.

~Dionne Swedo woont in Marijkedorp, een inheemse gemeenschap in Oost Suriname. Zij heeft verschillende trainingen gevolgd van de Rutu Foundation.