A wider world through multilingualism

|Lees Thijs zijn verhaal in het Nederlands|

Since I was a toddler, French (my native language) has opened a world for me with a lot of possibilities. On the one hand, it gave me a vocabulary that was very open, but on the other hand there is also a downside. Because I am bilingual, I have to maintain both my French and my Dutch. I have to read in both languages, and also write and talk. It is difficult to maintain, but the outcome is beautiful! That became clear, for example, when I went with my friend on holiday. His parents have a bed and breakfast in Belgium. It was just next to France. When his parents weren’t at home, the bell rung. There were French tourists at the door who came without an appointment and asked for a room. Because my friend did not know what to do, I had to talk to them and explain the situation to them. I did not have the best vocabulary as I was ten years old but I found I could still manage well. Now I follow bilingual education, so my English is getting better too. My conclusion is that my mother opened a wider world for me, but I have to maintain three languages: French and Dutch and English, and that is a lot harder!

~Thijs, 12 years old, the Netherlands.

This is part of our series in which bilinguals share what their languages mean to them. To read more stories: click here.


Een grotere wereld dankzij meertaligheid

Al sinds ik een kleuter ben heeft het Frans (mijn moedertaal) voor mij een wereld geopend met veel meer mogelijkheden. Aan de ene kant kreeg ik een woordenschat die erg open was, maar aan de andere kant was er ook een nadeel. Omdat ik tweetalig ben, moet ik zowel Frans als Nederlands onderhouden. Ik moet in beide talen lezen, schrijven en praten. Het onderhouden is moeilijk, maar de uitkomst is prachtig! Dat bleek bijvoorbeeld toen ik met mijn vriend op vakantie ging. Zijn ouders hebben in België een ‘bed and breakfast’. Het was net naast Frankrijk. Toen zijn ouders niet thuis waren, werd er aangebeld. Het waren Franse toeristen die zonder afspraak kwamen en om onderdak vroegen. Omdat mijn vriend niet wist wat hij moest doen, moest ik hen aan de praat houden en uitleggen wat de situatie was. Ik had niet de beste woordenschat als tienjarige maar ik merkte dat ik er goed mee kon omgaan. Tegenwoordig volg ik tweetalig onderwijs, waardoor mijn Engels ook steeds beter gaat. Mijn conclusie is dat mijn moedertaal voor mij een grotere wereld opent, maar dat ik zowel Frans als Nederlands als Engels moet onderhouden en dat is een stuk moeilijker!

~Thijs, 12 jaar, Nederland