Two places where you belong

|Lees Isaure’s verhaal in het Nederlands|

I guess the best thing about having two mother languages is having two different roots, two places where you belong. It’s more interesting and also more fun. You get to experience two sides of everything: while the French do not directly say what they think in a formal situation, the Dutch are more inclined to speak their mind when being polite. It makes me aware that there is not one definition of politeness or expressing kindness – there are thousands, just as there are thousands of languages and thousands of different cultures. I like having two cultures where I feel at home – whenever I feel sad at my school in the Netherlands, I think of my family in France who would have reacted very differently to the situation, and vice versa. Learning English at the age of 6 has also opened up a different world for me. While I am not especially familiar with the culture of an English-speaking country in particular, I do enjoy being able to communicate verbally almost everywhere in the world, as it is so widely spoken. Being fluent in three languages already only gives me motivation to learn more languages and cultures… There is so much more to discover and the world is so big!

~Isaure, 16 years, the Netherlands

This is part of our series in which bilinguals share what their languages mean to them. To read more stories: click here.


Je thuis voelen op twee plaatsen

Ik denk dat het beste van het hebben van twee moedertalen is dat je twee verschillende wortels hebt, twee plaatsen waar je thuishoort. Het is interessanter en ook leuker. Je krijgt de kans om alles van twee kanten te beleven: terwijl Fransen niet direct zeggen wat ze denken in een formele situatie, zijn Nederlanders meer geneigd om hun gedachten uit te spreken. Het maakt me ervan bewust dat er niet één definitie is van beleefdheid of het uiten van vriendelijkheid – er zijn duizenden manieren, net zoals er duizenden talen en duizenden verschillende culturen zijn. Ik vind het leuk om twee culturen te hebben waarin ik me thuis voel – wanneer ik me verdrietig voel op mijn school in Nederland, denk ik aan mijn familie in Frankrijk, die heel anders gereageerd zou hebben op de situatie, en vice versa. Het leren van Engels op 6-jarige leeftijd opende ook een andere wereld voor mij. Terwijl ik niet erg bekend ben met de cultuur van een Engels-sprekend land, geniet ik van de mogelijkheid om bijna overal mondeling te kunnen communiceren in de wereld, omdat het Engels zoveel wordt gesproken. Doordat ik al vloeiend ben in drie talen ben ik sterk gemotiveerd om nog meer talen en culturen te leren. Er is zoveel meer te ontdekken en de wereld is zo groot!

~Isaure, 16 jaar, Nederland