Hebben migrantenleraren een streepje vóór in superdiverse klassen?

Eerder deze maand bogen leerkrachten uit verschillende Europese landen zich over de vraag welke competenties leraren moeten hebben om succesvol les te geven aan superdiverse klassen en welke best practices ze zelf toepassen. De Rutu Foundation was erbij en luisterde mee.

De bijeenkomst was georganiseerd door het Sirius Network for Migrant Education, een platform van universiteiten, NGO’s en overheden in meer dan twintig Europese landen. De deelnemende leerkrachten hebben allemaal een migrantenachtergrond en zijn allemaal meertalig. Dit maakt het over het algemeen makkelijker om zich in te leven in meertalige leerlingen en leerlingen die tot een etnische minderheid behoren. Leerkrachten die deze achtergrond niet hebben, zouden die vaardigheden wel kunnen leren. Het belangrijkste is de goodwill van de leerkrachten en de begeleiding en steun die ze van hun collega’s en van de school of de opleiding krijgen. Tijdens de bijeenkomst kwam duidelijk de behoefte aan beleid naar voren. Voorgesteld is om een Netwerk voor Leerkrachten met een Migrantenachtergrond op te zetten. In Duitsland is een vergelijkbaar netwerk al actief.