Translanguaging

A pedagogic teaching strategy for multilingual classrooms

|Lees verder in het Nederlands|

Due to increased migration, multilingualism has become the norm rather than the exception worldwide. Even in the Netherlands, most classrooms consist of pupils who speak a different language at home than at school.

To answer the question of finding effective learning strategies for multilingual classrooms, Dr. Emmanualle LePichon (University Utrecht) and Dr. Ellen-Rose Kambel (Rutu Foundation) created a pilot program around translanguaging.

What is translanguaging?

Translanguaging is an evidence based answer to the question of finding effective pedagogic strategies for multilingual classrooms. Translanguaging builds on the linguistic background of the pupil to help them learn more effectively. It gives the multilingual student the opportunity to optimize their cognitive and emotional development whilst also being a powerful stimulator for the linguistic development of monolingual students. In addition, parents are involved in this process and take active part in the development of their children. In this way, the child feels appreciated and supported in its academic achievements. Therefore, the confidence and self-image of the child will grow. Consequently, school performance significantly improves and the linguistic proficiency of the class benefits, while the school absence of pupils will decline.

“By giving translanguaging a place at schools, students will get the opportunity to increase their development”

Translanguaging is used throughout normal teaching hours with the teacher without the necessity of special linguistic knowledge of the teacher. Everyone is able to use translanguaging in his or her classroom.

To read more: visit our library.

Een pedagogische strategie voor meertalige klassen

Door toegenomen migratie is meertaligheid wereldwijd eerder de norm dan een uitzondering. Ook in Nederland bestaan steeds meer klaslokalen uit leerlingen die thuis nog een andere taal spreken dan Nederlands.

In antwoord op de toenemende vraag naar effectieve leerstrategiëen voor meertalige klassen hebben Dr. Emmanuelle LePichon (Universiteit Utrecht) en Dr. Ellen-Rose Kambel (Rutu Foundation) een pilot programma ontwikkeld rond translanguaging. Scholen die willen meedoen aan de pilot kunnen zich melden via info@rutufoundation.org.

Wat is translanguaging?

Translanguaging is een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op de vraag naar effectieve pedagogische strategieën voor meertalige klassen. Translanguaging bouwt voort op wat de leerling al weet om het aanleren van nieuwe concepten in de schooltaal te bevorderen. Het geeft meertalige leerlingen de mogelijkheid zich cognitief en emotioneel optimaal te ontwikkelen en vormt tegelijkertijd een krachtige stimulans voor de taalontwikkeling van ééntalige kinderen. Bovendien worden ouders nauw betrokken bij het onderwijs van hun kind. Het kind voelt zich gewaardeerd om wat hij of zij reeds kan. Het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van het kind groeit. Als gevolg hiervan verbeteren de schoolprestaties en neemt de taalvaardigheid van de hele klas toe, terwijl het schoolverzuim afneemt.

“Door translanguaging de ruimte te geven op school, krijgen leerlingen de kans zich optimaal te ontwikkelen.”

Is translanguaging niet hetzelfde als het vroegere Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur?

Nee. Translanguaging vindt plaats in de gewone les onder begeleiding van de eigen leerkracht zonder dat er speciale taalkennis van de leerkracht wordt vereist. Iedereen kan translanguaging in zijn of haar onderwijs integreren.

Lees de brochure: