Training & Consultancy

Lees verder in het Nederlands

The quality of education depends to a large extent on the teacher. Teachers are important role models. Whether they are working with indigenous children in remote communities with few resources at hand, or in superdiverse classrooms in urban settings; creating a rich learning environment for each child presents an enormous challenge for teachers.

To increase teachers’ awareness about multilingualism and in/exclusion in the classroom, and to give them practical tools that they can use immediately, we have developed several programmes:

  • Creating culturally and linguistically inclusive classrooms: training for school teams and teacher trainers
  • Introduction to translanguaging: workshop for school teams, students and/or parents

Reactions from former participants:

“Impressive that you were able to create a safe environment in such a short amount of time, allowing everybody to speak openly.”

“The workshop is worthwhile for everyone who has children ‘around them’, because sooner or later every child will encounter these issues.”

“Well done, the way you have broken down such complex issues and given them ‘hands and feet’.”

“We have so many students from different cultures with different languages. This workshop offers perspective.”

“The way the trainer clearly related her presentation to the stories and experiences of the participants was good and cleverly done. It is true what she says, that it is important that children feel valued. I want to try this out too in my classroom.”

“I thought it was really very good. But [the workshop] was too short. So can we do it again?”

Consultancy

Our experts are regularly requested to carry out evaluations, undertake quality research, write reports and deliver presentations for a variety of clients. Please contact Dr. Ellen-Rose Kambel at info@rutufoundation.org


Training en Consultancy:

De kwaliteit van het onderwijs hangt in grote mate af van de leraar. Leraren zijn dan ook belangrijke rolmodellen. Of ze nu werken met inheemse kinderen in afgelegen gemeenschappen met weinig middelen bij de hand, of in super diverse klaslokalen in stedelijke omgevingen; het creëren van een rijke leeromgeving voor elk kind presenteert een enorme uitdaging voor leraren.

Om leerkrachten bewust te maken over meertaligheid, over in- en uitsluitingsmechanismen in de klas en om hen praktische tools geven die ze onmiddellijk kunnen gebruiken, hebben we verschillende programma’s opgezet:
• Het translanguaging programma voor meertalige klassen in samenwerking met de universiteit Utrecht en Amsterdam.
• Het creëren van interculturele en meertalige inclusieve klassen: training voor schoolteams en lerarenopleiders.
• Introductiecursus translanguaging: éénmalige workshop voor schoolteams, studenten en/of ouders.

Voor informatie over de prijzen en inplannen, neem contact op met Dr. Ellen-Rose Kambel via  info@rutufoundation.org.

Reacties van oud-deelnemers:

“Knap dat jullie in zo’n korte tijd een veilige sfeer weten te creëren waarin iedereen open kan spreken”

“De workshop is de moeite waard voor iedereen die kinderen om hen heen heeft, want vroeg of laat zal ieder kind deze problemen tegenkomen.”

“Interessant; mooie opzet; knap hoe jullie aan deze ingewikkelde materie handen en voeten geven”.”

“We hebben zo veel studenten uit verschillende culturen met verschillende talen. Deze workshop geeft veel perspectief.”

“De manier waarop de trainer haar presentatie aan de verhalen en ervaringen van de deelnemers vastknoopt en een duidelijk verband geeft was goed en knap gedaan. Het is waar wat ze zeggen, dat het belangrijk is dat kinderen zich gewaardeerd voelen. Ik wil dit meteen uitproberen in mijn klas.”

“Ik vond dit erg goed. Maar [de workshop] was te kort. Kunnen we dit weer doen?”

Consultancy:

Onze experts worden door een verscheidenheid aan opdrachtgevers regelmatig gevraagd om evaluaties uit te voeren, kwaliteitsonderzoek te verrichten en presentaties te houden. Voor meer informatie:  info@rutufoundation.org.