Rutu Webinar

Veel talen in de klas. En nu?

– This webinar is in Dutch, for webinars in English, click here.

met dr. Emmanuelle LePichon, Universiteit Utrecht

Dat de diversiteit in talen in de klas in rap tempo aan het toenemen is, is een feit. Vooral vandaag de dag, onder de druk van de vluchtelingenstroom, komt dit steeds meer naar voren. De vraag die centraal staat is natuurlijk hoe leraren hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan?
De Rutu Foundation biedt op 17 maart a.s. een gratis webinar aan voor leerkrachten en lerarenopleiders in Nederland en Suriname, AZC medewerkers en andere geïnteresseerden die actief zijn in het onderwijs aan anderstalige kinderen.

Dr. Emmanuelle LePichon (Universiteit Utrecht, projectleider EDINA) en Dr. Ellen-Rose Kambel (Rutu Foundation/Universiteit van Amsterdam) geven een introductie over translanguaging. Aan het eind van het webinar weet U wat meertalige leerlingen (goed) kunnen, wat translanguaging is, waarom het belangrijk is dat thuistalen ruimte krijgen in de klas en hoe je daar een begin mee kunt maken.

Wilt u gebruik maken van deze unieke kans? Meld u zich dan snel aan via info@rutufoundation.org, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bij aanmelding graag vermelden: uw naam, uw school/organisatie en uw functie.


Datum: donderdag 17 maart 2016
Tijd: 16.00-16.45 uur (Nederlandse tijd)/ 12.00-12.45 uur (Surinaamse tijd)
Voertaal: Nederlands
Aanmelden via: info@rutufoundation.org