Privileged to know five languages

foto Mag de Vos

|Lees Mag’s verhaal in het Nederlands|

I was born in the 1970s in Singapore and grew up predominantly in a multilingual and multicultural environment till young adulthood before I set forth unexpectedly on a life long journey through different countries and even continents. For the last ten years, I have been living and working in the Netherlands. Currently, I live with my Dutch partner and our 13 year-old daughter in Amsterdam.

The language situation in Singapore is unique in the sense that, English along with Mandarin, Behasa Melayu and Tamil are the four official languages. Like many Singaporeans in my age group, I can understand and hold simple everyday conversations in Mandarin, Behasa Melayu and Tamil. In my opinion, learning and using other languages used within a community, lead to greater acceptance and appreciation of cultural norms and values existing within individual cultures.

Although my mother tongues are Behasa Melayu and Tamil, my most commonly used language both at home and in school is English. In Singapore, English is an international language for business, government and main language of instruction in schools. As a result, English has long become my preferred language over the other languages since my elementary school days. It is the dominant language in which I think, analyse, evaluate, debate (argue) and even dream in!

I am privileged to have been given the opportunity to celebrate Mother Language Day with knowing the languages I know, and to have lived in a culturally rich environment where linguistic diversity was celebrated. The fundamental relationship between language and culture, undoubtedly have lead me to my persistence towards learning my fifth language (Dutch) in order to positively integrate and contribute to my current community in Amsterdam.

謝謝(xiexie), terima kasih, நன்றி (nanri) and thank you.

~Mag Ramachandran is an English language teacher at the International Community School Amsterdam, English language tutor and teacher trainer at the Amsterdam University of Applied Sciences.

This is part of our series in which bilinguals share what their languages mean to them. To read more stories: click here.


Ik ben bevoorrecht dat ik vijf talen ken

Ik ben geboren in de jaren ‘70 in Singapore. Voordat ik op een levenslange reis door verschillende landen en continenten ging, groeide ik op in een meertalige en multiculturele omgeving. Momenteel woon ik met mijn Nederlandse partner en onze 13 jaar oude dochter in Amsterdam.

De taalsituatie in Singapore is uniek. Engels, Mandarijn, Behasa Melayu en Tamil zijn de vier officiële talen. Net als veel Singaporezen van mijn leeftijd houd ik eenvoudige alledaagse gesprekken in het Mandarijn, Behasa Melayu en Tamil en kan ik deze talen begrijpen. Naar mijn mening kan het gebruik van andere talen binnen een gemeenschap leiden tot een grotere acceptatie en waardering van de verschillende culturele normen en waarden.

Hoewel mijn moedertalen Behasa Melayu en Tamil zijn, is Engels de taal die ik het meest gebruik, zowel thuis als op school. In Singapore is Engels de internationale taal voor het bedrijfsleven, de overheid en de belangrijkste taal van het onderwijs op scholen. Als gevolg daarvan is Engels mijn voorkeurstaal geworden. Het is de dominante taal waarin ik denk, analyseer, evalueer, debateer, ruzie maak en droom.

Ik ben bevoorrecht dat ik de Dag van de Moedertaal kon vieren in de wetenschap dat ik vier talen ken. Ik ben blij in een cultureel rijke omgeving te hebben geleefd waar taaldiversiteit werd gevierd. Dit heeft ongetwijfeld geleid tot mijn doorzettingsvermogen bij het leren van mijn vijfde taal, het Nederlands. Op die manier heb ik kunnen integreren en kan ik bijdragen aan mijn huidige gemeenschap in Amsterdam.

謝謝(xiexie), terima kasih, நன்றி (nanri), and thank you.

~Mag Ramachandran is leerkracht Engels op de International Community School Amsterdam, tutor Engelse Taal en lerarenopleider aan de Hogeschool van Amsterdam.