Handleiding Omgaan met diversiteit en meertaligheid in het basisonderwijs

Handleiding voor leraren-opleiders

Deze handleiding die zowel door lerarenopleiders als leerkrachten in Suriname, Nederland en Vlaanderen gebruikt kan worden, geeft theoretische achtergronden en praktische toepassingen bij het voorbereiden van toekomstige leerkrachten op een cultureel diverse en meertalige klas.

De handleiding bestaat uit vier losse modules die gratis gedownload kunnen worden. De modules kunnen afzonderlijk of als één geheel in een cursus worden gebruikt.

Auteurs:

  • Mr. dr. Ellen-Rose Kambel, mensenrechtenjurist en oprichter/directeur Rutu Foundation voor intercultureel meertalig onderwijs.
  • Dr. Ellen-Petra Kester, taalwetenschapper, docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.
  • Dr. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman, taalwetenschapper, docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en de University of Toronto, Canada.
  • Drs. Maggie Schmeitz, antropoloog.

Download de hele handleiding plus bijlagen.


Omgaan met diversiteit en meertaligheid in het basisonderwijs. Handleiding voor lerarenopleiders in Suriname (2018) is een uitgave van het Christelijk Pedagogisch Instituut Paramaribo (CPI), de Universiteit Utrecht en de Rutu Foundation voor intercultureel en meertalig onderwijs. De handleiding is tot stand gekomen met financiele ondersteuning van de Twinning Faciliteit Suriname-Nederland.

Inleiding

Door Maggie Schmeitz

Deze module geeft een inleiding op het onderwerp (wat zijn interculturele en meertalige competenties?) en een overzicht van de cursus.

Download Download Module 1 of bekijk de module hier:


Diversiteit en in- en uitsluiting in de klas

Door Ellen-Rose Kambel en Maggie Schmeitz

Onderwerpen die in deze module aan bod komen:

  • Diversiteit
  • In- en uitsluiting
  • Racisme en onbewuste vooroordelen
  • Identiteit en persoonlijke groei

Download module 2 of  bekijk de module hier:


Meertaligheid en taalonzekerheid

Door Emmanuelle Le Pichon-Vorstman en Ellen-Rose Kambel

Leerdoelen module 3: De deelnemers kunnen verbanden tussen taal, cultuur en perceptie herkennen; zij kunnen inzien wat het betekent om je aan te passen aan een culturele en taalkundige leefomgeving die je niet vertrouwd is; zij kunnen onbewuste onderwijspraktijken omzetten in een bewuste didactische aanpak en zij leren de intellectuele capaciteiten van de leerling en het gevoel van eigenwaarde van de leerlingen te stimuleren.

Downloa module 3 of bekijk de module hier:


Taalbeleid en taalrechten

Door Ellen-Petra Kester en Ellen-Rose Kambel

Deze module geeft een uitgebreid overzicht van het taalbeleid op de Nederlandse Caraibische eilanden (St. Eustatius en Aruba) en in Suriname. Ook krijgen deelnemers praktische handvatten hoe zij een taalbeleid op hun school kunnen vormgeven.

Download module 4 of bekijk de module hier: