3d_omslag_meertaligheid_en_onderwijs_esMeertaligheid en Onderwijs. Nederlands plus (Boom uitgevers Amsterdam). Deze nieuwe publicatie van de Rutu Foundation, onder redactie van Orhan Agirdag (onderzoeker en docent Universiteit van Amsterdam/Universiteit Leuven) en Ellen-Rose Kambel (directeur Rutu Foundation), geeft de lezer op een laagdrempelige manier inzicht in de wetenschappelijke stand van zaken en het maatschappelijk belang van meertaligheid en meertalig onderwijs.

Note for English speakers: the book is in Dutch, but inside the book you will find a code that provides access to the English version of several chapters.

Meertaligheid: een rijkdom en een uitdaging

Nederland en Vlaanderen worden steeds meertaliger. Die talige diversiteit is een rijkdom voor de samenleving en het onderwijs, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Continue Reading

To read in English “Gebruik de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van het Nederlands én van andere schoolvakken.” Dat is de boodschap die het Ministerie van Onderwijs en de PO-Raad (de Raad voor het Primair Onderwijs) vandaag geven aan scholen in Nederland. De brochure ‘Ruimte voor nieuwe talenten’…

Continue Reading

New York leading the way?

statue-of-liberty-1031550_640

Great news from the city that never sleeps! Nobody will deny that New York is a great example of America’s richness in cultural and linguistic diversity. This diversity is reflected in the city’s school system, as it continues its multilingual makeover by expanding the number of bilingual programs. In September 2016, 29 Dual Language Programs in Spanish, Chinese, French, Haitian Creole, Arabic, Polish will be launched at schools in New York. Over the past years, the number of bilingual programs have been steadily increasing, bringing the total now to 180 different programs.

Continue Reading