The Sint Janschool in Amsterdam, one of the first Language Friendly Schools, uses the home languages of the children to counter inequality, to instill confidence in the students, and to enrich education by sharing information about different cultures and traditions of the students.

In February 2020, Dieneke Blikslager, the vice principal of the Sint Janschool was invited to the National Conference on Education Inequality to share her insights with teachers and researchers.
Continue Reading

Distance Learning- Reading Resources

[voor een Nederlandse collectie van leesmaterialen, klik hier] With school closures and learning from home, there is a need for online free resources that can help schools, children, and parents. The Rutu Foundation curated a series of Free Digital Resources specifically for Multilingual Learners.

Continue Reading

 

In deze tijd, waarin scholen zijn gesloten en op afstand leren de norm is geworden, staat ons onderwijs onder druk. Ongelijkheid in de toegang tot kwalitatief onderwijs wordt vergroot door gebrek aan digitale middelen of ondersteuning van ouders. Juist nu kan deze periode van thuisonderwijs ook nieuwe kansen bieden voor meertalige kinderen, zeker bij lezen. De input van thuistalen zal groter zijn, wat de taalontwikkeling kan stimuleren. Dit leidt uiteindelijk tot een betere ontwikkeling van de schooltaal. 

Uit onderzoek onder tweetalige kinderen blijkt dat voorlezen helpt bij de taalontwikkeling van zowel de thuistaal als de taal die op school wordt gesproken. Hierbij is samenwerking met de ouders essentieel. Als een verhaaltje tijdens de les in het Nederlands wordt voorgelezen, en kinderen hetzelfde verhaal wordt voorgelezen door hun ouders in de voorkeurstaal, dan stimuleert dit de taalontwikkeling in beide talen. Vooral prentenboeken zonder tekst zijn hierbij een goed middel, omdat meer interactie wordt gevraagd. Bovendien kan dit helpen om met ouders in gesprek te gaan en om zo samen te werken aan de (taal)ontwikkeling van het kind.

Continue Reading