Distance Learning- Reading Resources

[voor een Nederlandse collectie van leesmaterialen, klik hier] COVID19 is threatening our society and has a huge impact on our education systems. UNESCO estimated that nearly 80% of the world’s student population is not attending school due to the effects of the virus. An estimated 1.4 billion students are out of school…

Continue Reading

 

In deze tijd, waarin scholen zijn gesloten en op afstand leren de norm is geworden, staat ons onderwijs onder druk. Ongelijkheid in de toegang tot kwalitatief onderwijs wordt vergroot door gebrek aan digitale middelen of ondersteuning van ouders. Juist nu kan deze periode van thuisonderwijs ook nieuwe kansen bieden voor meertalige kinderen, zeker bij lezen. De input van thuistalen zal groter zijn, wat de taalontwikkeling kan stimuleren. Dit leidt uiteindelijk tot een betere ontwikkeling van de schooltaal. 

Uit onderzoek onder tweetalige kinderen blijkt dat voorlezen helpt bij de taalontwikkeling van zowel de thuistaal als de taal die op school wordt gesproken. Hierbij is samenwerking met de ouders essentieel. Als een verhaaltje tijdens de les in het Nederlands wordt voorgelezen, en kinderen hetzelfde verhaal wordt voorgelezen door hun ouders in de voorkeurstaal, dan stimuleert dit de taalontwikkeling in beide talen. Vooral prentenboeken zonder tekst zijn hierbij een goed middel, omdat meer interactie wordt gevraagd. Bovendien kan dit helpen om met ouders in gesprek te gaan en om zo samen te werken aan de (taal)ontwikkeling van het kind.

Continue Reading

Language Friendly School in Toronto, Canada

Language Friendly Schools welcome and value all languages spoken. Image of the Silver Creek School in Toronto, Canada.

The Rutu Foundation works to eradicate all forms of language based discrimination in education. We do this by supporting Language Friendly Schools. We also encourage international human rights bodies to clarify that such acts constitute human rights violations.

On 27 March 2020, the Rutu Foundation submitted an Alternative Report on Language Based Exclusion, Punishment and Discrimination in Dutch Education to the United Nations Committee which oversees the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

Although quantitative data is lacking, there are strong indications that the practice of prohibiting students (and their parents) from speaking a language other than Dutch in school is widespread in the Netherlands. This includes stopping students from speaking their home languages with each other while playing on the playground. Or asking parents not to use their mother tongue with their children when they drop them off and pick them up from school. Continue Reading