Mother Language

foto Nosrat

Lees het verhaal in het Nederlands

The first thing that came to me when I heard the phrase ‘mother tongue’, was the thought of something nice, something sweet on my tongue, my mother. Whether this is because of the idea of mother in the word ‘mother tongue’, or because there is more to it, I do not know.

Meanwhile, a dear friend passed away. I see all kinds of messages coming through on Facebook. It is all so very sad. It keeps my mind occupied. But only when I encounter a message that is written in Farsi, something breaks. The lump in my throat slides down until it reaches my heart.

Art is my profession. I learned it in the Netherlands. This is why it’s easier to talk about my work in Dutch than in my native language. As an artist, consciously or subconsciously you are always in contact with everything you have ever stored in your brain. So my art emerges in the context of two environments. That of my mother tongue and that of the new language. I’m extremely happy with that. Two gold mines.

– Nosrat Mansouri Gilani is a visual artist. He lives and works in Amsterdam and speaks Farsi and Dutch. 

 

This is part of our series in which bilinguals share what their languages mean to them. To read more stories: click here. You can also sign up for our newsletter to make sure you don’t miss a story!


Moedertaal

Het eerste dat in mij opkwam toen ik het woord ‘moedertaal’ hoorde, was de gedachte aan iets fijns, iets zoets op mijn tong, mijn moeder. Of dat komt door het begrip moeder in het woord ‘moedertaal’, of omdat er meer achter zit, weet ik niet.

Ondertussen is een dierbare vriend overleden. Ik zie allerlei berichten langskomen op   Facebook. Triest allemaal. Het houdt me bezig. Maar pas als ik een bericht tegenkom dat in het Farsi is geschreven, breekt er iets. De krop in mijn keel glijdt naar beneden tot hij mijn hart bereikt.

Mijn vak, beeldende kunst, heb ik in Nederland geleerd. Daarom praat ik over mijn vak gemakkelijker in het Nederlands dan in mijn moedertaal. Als kunstenaar ben je bewust of onbewust continu in contact met alles wat je ooit in je brein hebt opgeslagen. Dus ontstaat mijn kunst in de context van twee omgevingen. Die van mijn moedertaal en die van de nieuwe taal. Daar ben ik hartstikke blij om. Twee goudmijnen.

~Nosrat Mansouri Gilani is beeldend kunstenaar. Hij woont en werkt in Amsterdam en spreekt Farsi en Nederlands.