Meertaligheid en Onderwijs wint 2e prijs Beste Onderwijsboek van het Jaar

Ons boek Meertaligheid en Onderwijs. Nederlands plus heeft de tweede prijs gewonnen voor Beste Onderwijsboek van het Jaar 2018. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs.

Over het boek:

Deze publicatie van de Rutu Foundation, onder redactie van Orhan Agirdag (onderzoeker en docent Universiteit van Amsterdam/Universiteit Leuven) en Ellen-Rose Kambel (directeur Rutu Foundation), geeft de lezer op een laagdrempelige manier inzicht in de wetenschappelijke stand van zaken en het maatschappelijk belang van meertaligheid en meertalig onderwijs.

Note for English speakers: the book is in Dutch, but inside the book you will find a code that provides access to the English version of several chapters.

Meertaligheid en onderwijs

Orhan Agirdag & Ellen-Rose Kambel (red.)

isbn 9789024406661 | € 18,00

Bestel direct

Meertaligheid en onderwijs is een uitgave van Boom Uitgevers en de Rutu Foundation voor intercultureel en meertalig onderwijs.

Recensies en reacties:

“Ik ben een trouwe lezer en vind dat iedere leerkracht dit boek minimaal 1 keer moet hebben gelezen! Al is het alleen maar om deze twee zinnen: De band tussen leerling en leerkracht is de sleutel tot schoolsucces en de relatie met leerkracht is van bijzonder belang voor het welzijn van het kind!!! I soooo agree❣️❣️❣️” (Fatima Boutaka, docent en mindfulness trainer)

“Wat Meertaligheid en Onderwijs uniek maakt, zijn de persoonlijke ervaringen.” (Didactief, maart 2019).

Interview met redacteur Orhan Agirdag (Universiteit van Amsterdam/Leuven) in Caleidoscoop nr 1, 2019.

Interview met Ellen-Rose Kambel (Rutu Foundation) in De Ware Tijd, 11 mrt 2019.

Meertaligheid: een rijkdom en een uitdaging

Nederland en Vlaanderen worden steeds meertaliger. Die talige diversiteit is een rijkdom voor de samenleving en het onderwijs, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Enerzijds wordt meertaligheid gezien als een cruciale katalysator op het vlak van burgerschap en economie. Anderzijds, wordt het aangewezen als een oorzaak van achterstanden bij leerlingen met een meertalige achtergrond.

 Visies op meertaligheid: wetenschap en praktijk

In dit boek delen verschillende schrijvers hun visies, ervaringen, problemen én best practices op het gebied van meertaligheid. De bijdragen van onder andere (taal)wetenschappers, scholieren, een advocaat, een kunstenaar, een re-integratie consulent, leerkrachten en beleidsmakers zorgen voor een brede benadering van het onderwerp en de waarde van taaldiversiteit.

 Kansen en uitdagingen: meertaligheid als antwoord

De meertaligheid van leerlingen met een migratie-achtergrond in Nederland en Vlaanderen wordt besproken, maar ook vraagstukken vanuit de onderwijspraktijk van Suriname, Zweden, St. Eustatius en het Fries taalonderwijs komen aan bod. De bijdragen in deze bundel laten zien waarom we meertaligheid juist moeten verwelkomen en stimuleren, zowel binnen als buiten de klas.

 

Doelgroep

Dit boek biedt op de eerste plaats aanbevelingen voor beleidsmakers en onderwijsprofessionals die te maken hebben met meertalige leerlingen, maar ook ouders die te maken hebben met meertaligheid in de opvoeding kunnen er nieuwe inzichten mee opdoen. 

Inhoud

Naast verdieping in de wetenschappelijke stand van zaken en het maatschappelijk belang van meertaligheid en meertalig onderwijs, biedt dit boek ook praktische handvatten. Hoe kun je als docent de meertaligheid van je cursisten gebruiken zodat de uiteindelijke leeropbrengst groter wordt?

Inhoudsopgave

Inleiding: de paradox van meertaligheid in de Lage Landen. Orhan Agirdag en Karmijn van de Oudeweetering

Meertalige strategieën, taalonzekerheid en rekenen met anderstaligen: voorbeelden uit Suriname. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman en Ellen-Rose Kambel

Translanguaging: een oplossing voor meertalige klassen? Anouk Ticheloven

Het straffen van meertaligheid op school: De schaamte voorbij. Orhan Agirdag

Taalonderwijs en leren van talen in meertalige klassen: een introductie bij het rapport van de Europese Commissie. Ana-Maria Stan

De meerwaarde van de thuistalen van leerlingen in praktijk omgezet: het Validiv-project in het kort. Lore van Praag, Orhan Agirdag, Piet van Avermaet en Mieke van Houtte

Meertaligheid als sleutel tot inclusief onderwijs voor nieuwkomers. Emmanuelle Le Pichon en Sergio Baauw

Drietalige basisscholen in Friesland: een gouden greep in tijden van toenemende diversiteit? Joana da Silveira Duarte en Mirjam Günther- van der Meij

Taalbeleid voor migrantenkinderen in Zweden. Een introductie van het Zweedse moedertaalonderwijs in beleid en praktijk. Ann Charlotte Karnemo en Amor Segerhammar

Meertaligheid en onderwijs in Caribisch Nederland: Community-based onderzoek gericht op een duurzaam taalonderwijsbeleid op St. Eustatius. Eric Mijts, Ellen-Petra Kester en Nicholas Faraclas

ERVARINGEN VAN MEERTALIGEN

Hélène Christella Mungayende, Ik spreek in vele tongen.

Greta Pané-Kiba, Niemand mag je ervan weerhouden om je moedertaal te spreken.

Jahkini Bisselink, Hoe meertaligheid mijn schoolcarrière heeft beïnvloed.

Aroha MacKay, Tweetalig zijn uitgelegd aan niet-tweetaligen.

Dionne Swedo, Ik ben een vrouw van vele talen.

Akin Alan, Meertalig voordeel in de advocatuur.

Isaure Vorstman, Je thuis voelen op twee plaatsen.

Jamiu Busari, Taaldiscriminatie en meertaligheid: een blik door de generaties heen.

Mag Ramachandran, Ik ben bevoorrecht dat ik vier talen ken.

Magda Patiiha, De taal van mijn gevoel.

Pamela Mercera, Ahang, je hebt mijn aandacht.

Alexis Vorstman, Profijt tijdens Franse les.

Suheyla Yalçin, De grootste fout van mijn leven.

Thijs Vorstman, Een grotere wereld dankzij meertaligheid.

Stuart Rehan, Tongo e meki: mijn taal, mijn identiteit

Fleur Vorstman, Vragen die mensen aan mij vragen als ik zeg dat ik tweetalig ben.

Nosrat Mansouri, Moedertaal

Meertaligheid in het onderwijs: conclusies en tips voor beleidsmakers, leerkrachten en ouders. Ellen-Rose Kambel en Karmijn van de Oudeweetering


Comments are closed.