Multilingualism and Education wins 2nd prize for Best Education Book of the Year

Multilingualism and Education  won the second prize for Best Education Book of the Year 2018 in the Netherlands. The award is handed out every year by the National Association of Educational Support Professionals (Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs).

Note for English speakers: the book is in Dutch, but inside the book you will find a code that provides access to the English version of most of the chapters.

About the book

This publication of the Rutu Foundation, edited by Orhan Agirdag (researcher and teacher at the University of Amsterdam/Universiteit Leuven) and Ellen-Rose Kambel (director Rutu Foundation), provides access to the latest research findings and the social importance of multilingualism and multilingual education. 

Meertaligheid en onderwijs
Orhan Agirdag & Ellen-Rose Kambel (eds.)
isbn 9789024406661 | € 18,00

To order

Multilingualism and Education is a publication of Boom Uitgevers en the Rutu Foundation for intercultural and multilingual education.

Reviews
“I believe every teacher must read this book at least once! Even if only because of these two sentences: The relationship between pupil and teacher is the key to school success and the relationship with the teacher is especially important for the well-being of the child!!! I soooo agree❣️❣️❣️” (Fatima Boutaka, teacher and mindfulness trainer)

“What makes “Meertaligheid en Onderwijs”unique, are the personal experiences.” (Didactief, March 2019).

Press
• Interview with editor Orhan Agirdag (Universiteit van Amsterdam/Leuven) in Caleidoscoop nr 1, 2019.
• Interview with Ellen-Rose Kambel (Rutu Foundation) in De Ware Tijd, 11 mrt 2019.

Over het boek
Deze publicatie van de Rutu Foundation, onder redactie van Orhan Agirdag (onderzoeker en docent Universiteit van Amsterdam/Universiteit Leuven) en Ellen-Rose Kambel (directeur Rutu Foundation), geeft de lezer op een laagdrempelige manier inzicht in de wetenschappelijke stand van zaken en het maatschappelijk belang van meertaligheid en meertalig onderwijs.

Meertaligheid en onderwijs

Orhan Agirdag & Ellen-Rose Kambel (red.)
Isbn 9789024406661 | € 18,00

Bestel direct

Meertaligheid en onderwijs is een uitgave van Boom Uitgevers en de Rutu Foundation voor intercultureel en meertalig onderwijs.

Recensies en reacties
“Ik ben een trouwe lezer en vind dat iedere leerkracht dit boek minimaal 1 keer moet hebben gelezen! Al is het alleen maar om deze twee zinnen: De band tussen leerling en leerkracht is de sleutel tot schoolsucces en de relatie met leerkracht is van bijzonder belang voor het welzijn van het kind!!! I soooo agree❣️❣️❣️” (Fatima Boutaka, docent en mindfulness trainer)

“Wat Meertaligheid en Onderwijs uniek maakt, zijn de persoonlijke ervaringen.” (Didactief, maart 2019).

• Interview met redacteur Orhan Agirdag (Universiteit van Amsterdam/Leuven) in Caleidoscoop nr 1, 2019.
• Interview met Ellen-Rose Kambel (Rutu Foundation) in De Ware Tijd, 11 mrt 2019.

Meertaligheid: een rijkdom en een uitdaging

Nederland en Vlaanderen worden steeds meertaliger. Die talige diversiteit is een rijkdom voor de samenleving en het onderwijs, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Enerzijds wordt meertaligheid gezien als een cruciale katalysator op het vlak van burgerschap en economie. Anderzijds, wordt het aangewezen als een oorzaak van achterstanden bij leerlingen met een meertalige achtergrond.

Visies op meertaligheid: wetenschap en praktijk

In dit boek delen verschillende schrijvers hun visies, ervaringen, problemen én best practices op het gebied van meertaligheid. De bijdragen van onder andere (taal)wetenschappers, scholieren, een advocaat, een kunstenaar, een re-integratie consulent, leerkrachten en beleidsmakers zorgen voor een brede benadering van het onderwerp en de waarde van taaldiversiteit.

Kansen en uitdagingen: meertaligheid als antwoord

De meertaligheid van leerlingen met een migratie-achtergrond in Nederland en Vlaanderen wordt besproken, maar ook vraagstukken vanuit de onderwijspraktijk van Suriname, Zweden, St. Eustatius en het Fries taalonderwijs komen aan bod. De bijdragen in deze bundel laten zien waarom we meertaligheid juist moeten verwelkomen en stimuleren, zowel binnen als buiten de klas.

Doelgroep

Dit boek biedt op de eerste plaats aanbevelingen voor beleidsmakers en onderwijsprofessionals die te maken hebben met meertalige leerlingen, maar ook ouders die te maken hebben met meertaligheid in de opvoeding kunnen er nieuwe inzichten mee opdoen. [/tab]

Inhoud

Naast verdieping in de wetenschappelijke stand van zaken en het maatschappelijk belang van meertaligheid en meertalig onderwijs, biedt dit boek ook praktische handvatten. Hoe kun je als docent de meertaligheid van je cursisten gebruiken zodat de uiteindelijke leeropbrengst groter wordt? [/tab]

Inhoudsopgave

Inleiding: de paradox van meertaligheid in de Lage Landen. Orhan Agirdag en Karmijn van de Oudeweetering Meertalige strategieën, taalonzekerheid en rekenen met anderstaligen: voorbeelden uit Suriname. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman en Ellen-Rose Kambel Translanguaging: een oplossing voor meertalige klassen? Anouk Ticheloven Het straffen van meertaligheid op school: De schaamte voorbij. Orhan Agirdag Taalonderwijs en leren van talen in meertalige klassen: een introductie bij het rapport van de Europese Commissie. Ana-Maria Stan De meerwaarde van de thuistalen van leerlingen in praktijk omgezet: het Validiv-project in het kort. Lore van Praag, Orhan Agirdag, Piet van Avermaet en Mieke van Houtte Meertaligheid als sleutel tot inclusief onderwijs voor nieuwkomers. Emmanuelle Le Pichon en Sergio Baauw Drietalige basisscholen in Friesland: een gouden greep in tijden van toenemende diversiteit? Joana da Silveira Duarte en Mirjam Günther- van der Meij Taalbeleid voor migrantenkinderen in Zweden. Een introductie van het Zweedse moedertaalonderwijs in beleid en praktijk. Ann Charlotte Karnemo en Amor Segerhammar Meertaligheid en onderwijs in Caribisch Nederland: Community-based onderzoek gericht op een duurzaam taalonderwijsbeleid op St. Eustatius. Eric Mijts, Ellen-Petra Kester en Nicholas Faraclas ERVARINGEN VAN MEERTALIGEN Hélène Christella Mungayende, Ik spreek in vele tongen. Greta Pané-Kiba, Niemand mag je ervan weerhouden om je moedertaal te spreken. Jahkini Bisselink, Hoe meertaligheid mijn schoolcarrière heeft beïnvloed. Aroha MacKay, Tweetalig zijn uitgelegd aan niet-tweetaligen. Dionne Swedo, Ik ben een vrouw van vele talen. Akin Alan, Meertalig voordeel in de advocatuur. Isaure Vorstman, Je thuis voelen op twee plaatsen. Jamiu Busari, Taaldiscriminatie en meertaligheid: een blik door de generaties heen. Mag Ramachandran, Ik ben bevoorrecht dat ik vier talen ken. Magda Patiiha, De taal van mijn gevoel. Pamela Mercera, Ahang, je hebt mijn aandacht. Alexis Vorstman, Profijt tijdens Franse les. Suheyla Yalçin, De grootste fout van mijn leven. Thijs Vorstman, Een grotere wereld dankzij meertaligheid. Stuart Rehan, Tongo e meki: mijn taal, mijn identiteit Fleur Vorstman, Vragen die mensen aan mij vragen als ik zeg dat ik tweetalig ben. Nosrat Mansouri, Moedertaal Meertaligheid in het onderwijs: conclusies en tips voor beleidsmakers, leerkrachten en ouders. Ellen-Rose Kambel en Karmijn van de Oudeweetering.