Jagen & verzamelen in het tropisch regenwoud: (n)iets voor kinderen? Lezing op 16 april 2015

students tasting each others dishes

De succesvolle herleving van de Negrito cultuur op de Filipijnen

De Agta, Ata en Aeta (ook wel Negrito-volken genoemd) zijn de oudste bewoners van de Filipijnse archipel. Hun geschiedenis gaat tenminste 40.000 jaar terug. Deze jagers en verzamelaars hebben een heel eigen cultuur en ‘way of life’ met een sterke oriëntatie op het bos. Deze is terug te vinden in de traditionele Negrito-cuisine, waarin wilde ingrediënten domineren.

Helaas staan de Negrito-tradities en daarmee hun kennis van het bos en de biodiversiteit al geruime tijd onder druk en dreigen ze geheel verloren te gaan. Als reactie hierop spannen Negrito-leiders – jonge mannen èn vrouwen – zich in om de cultuur te laten herleven in het basisonderwijs en met drukbezochte festivals voor kinderen over voeding, taal en cultuur.

Drs. Jenne de Beer, lid van de internationale adviesraad van de Rutu Foundation, werkt al jaren samen met Negrito-leiders, leerkrachten en beleidsmakers. Jenne is winnaar van de ISE Darrell Posey Award en wordt wel beschouwd als de ‘vader’ van de Non-Timber Forest Products (NTFP) beweging in Zuid Oost Azië.

In april is Jenne korte tijd in Nederland. We zijn blij dat hij bereid is een lezing te verzorgen over de succesvolle aanpak van de Negrito. We organiseren de avond met medewerking van het Lloyd Hotel in Amsterdam en Both ENDS (partner in de Ecosystem Alliance).

Dr. Ellen-Rose Kambel (oprichter/directeur Rutu Foundation) zal de avond inleiden met een presentatie over het werk van de Rutu Foundation in het binnenland van Suriname. 

U bent allen van harte welkom!

De gratis toegankelijke avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. In verband met het beperkt aantal plaatsen verzoeken wij u uw komst te melden via onderstaand email-adres.

Datum: 16 april 2015

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Plaats: Lloyd Hotel

Adres: Oostelijke Handelskade 34, Amsterdam

Aanmelden via: info@rutufoundation.org