invitation webinar

With the Language Friendly School, we envision a world in which all children have access to a language friendly-learning environment: a place where they feel accepted and valued for who they are and no child is punished for speaking his or her mother tongues in school. All schools are welcome to join. The network is open for primary and secondary schools; international, private, public and many more.

Due to the current COVID-19 crisis, the onboarding process for new schools in the network of Language Friendly Schools has gone virtually 100% online. This means that for new schools around the world, we do not have to wait for a local partner to support your school in becoming language friendly. We will organise a series of free online information webinars to explain the first steps.

Free information webinar

The webinar will be hosted by the Language Friendly School Team. After an overview of what the Language Friendly School is and what the benefits are of becoming part of our network, we will be happy to answer your questions.

The next information webinar will be held on Wednesday 2 December 2020, 15.00-15.45h (CET). To register for this webinar or stay updated on future webinars, please fill out this form. Please note: to allow for optimal interaction, we have room for a limited number of guests.  If the webinar is full, we will notify you of the next opportunity.

[This meeting will be held in Dutch; a report of the meeting will be available in English]

Ongeveer een kwart van de schoolkinderen in Nederland heeft een migratieachtergrond. In grote steden kan dit aandeel zelfs oplopen tot 75%. Veel van deze studenten spreken thuis een of meer extra talen naast het Nederlands. Op school worden thuistalen echter vaak genegeerd, ontmoedigd of soms zelfs ronduit verboden (Hurwitz & Kambel 2020). Hoewel niet slecht bedoeld, blijkt het volledig onderdompelen in de schooltaal en uitsluiting van de thuistaal nadelige gevolgen te hebben voor leerlingen: ze hebben minder zelfvertrouwen, een lager zelfbeeld, ze schamen zich voor wie ze zijn. Maar ze presteren ook slechter (Agirdag 2017).

Gelukkig zijn er aanwijzingen dat de ideologie rond het leren van talen aan het veranderen is. Op nationaal niveau heeft Curriculum.nu, het nieuwe curriculum voor de komende twintig jaar, ruimte gecreëerd voor thuistalen in het curriculum. Steeds meer scholen tonen interesse in de Taalvriendelijke School: een label dat wordt uitgereikt aan scholen die alle talen verwelkomen en waarderen die door hun leerlingen worden gesproken. En sommige gemeenten beginnen het belang in te zien van het stimuleren van de meertaligheid van hun leerlingen met een migratieachtergrond. Dit zijn slechts kleine of voorzichtige initiatieven. De voorstellen van Curriculum.nu moeten bijvoorbeeld nog worden goedgekeurd door het parlement.  Het is daarom noodzakelijk dat veelbelovende ‘taalvriendelijke’ praktijken op grotere schaal onder de aandacht worden gebracht en dat we nadenken hoe taalvriendelijk onderwijs niet een uitzondering maar een integraal onderdeel wordt van het Nederlandse onderwijsbeleid.

Dit is het derde jaar dat het Sirius Policy Network on Migrant Education in samenwerking met de Rutu Foundation een Nationale Rondetafel in Nederland organiseert rond het thema ‘meertaligheid in het onderwijs’. Dit jaar is de focus gericht op taalvriendelijk onderwijs. Samen met onderwijsprofessionals, beleidsmakers en ouders gaan we in gesprek tijdens drie online bijeenkomsten met elk een eigen thema: de klas, de school en het beleid.

Doel:

Aan het eind van de serie worden concrete beleidsaanbevelingen opgenomen in een actieplan voor taalvriendelijk onderwijs in Nederland. Dit wordt aangeboden aan de onderwijskoepels en het ministerie van Onderwijs.

Voor wie:

Sta je voor een meertalige klas, ben je schoolleider of beleidsmaker of ben je zelf ouder van meertalige kinderen? En heb je goede ideeën om taalvriendelijk onderwijs te integreren in het Nederlands onderwijs? Je bent van harte welkom om mee te denken.

Programma

Deel 1 – 19 november 2020- Het klaslokaal. Welke aanpak werkt rond meertaligheid in de klas? Leerkrachten lichten hun praktijk toe en en laten zien hoe deze aanpak hun meertalige leerlingen met een migratieachtergrond helpt, en een positief effect heeft voor de ééntalige leerlingen.

Sprekers:

  • Frederike Groothoff, ambulant taalondersteuner, eigenaar LangWhich
  • Femke Danse, onderwijsadviseur meertaligheid bij ABC Onderwijsadviseurs

Download de powerpoint presentatie

Kijk het webinar hier terug

Deel 2 – 26 november 2020 – De school. Wat hebben scholen nodig om een schoolbrede taalvriendelijke aanpak te ontwikkelen? Schoolleiders van Taalvriendelijke Scholen vertellen over hun ervaring en waar zij tegenaan lopen bij de implementatie.

Sprekers:

  • Dieneke Blikslager, onderdirecteur St. Janschool Amsterdam
  • Luc Sluijsmans, rector De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE) Amsterdam
  • Fadie Hanna, opleider Universitaire Pabo Universiteit van Amsterdam

Download de powerpoint presentatie

Kijk het webinar hier terug

Deel 3 – 10 december 2020 – Het beleid. Wat is er nodig om taalvriendelijk onderwijs in te voeren op alle scholen? Wie zijn de verantwoordelijke instellingen en personen? Hoe kunnen we ze bereiken?

Sprekers:

  • Najat Benayad, projectleider gemeente Zaanstad
  • Daniela Fasoglio en Joanneke Sprenger, SLO/Curriculum.nu
  • Geert Simons, directeur-bestuurder Proominence, openbaar onderwijs Ede

Download de powerpoint presentatie

Kijk het webinar hier terug

Over de organisatoren:

  • SIRIUS Policy Network on Migrant Education is een internationaal beleidsnetwerk voor onderwijs aan kinderen met een migratieachtergrond. Sirius is sinds 2012 de voornaamste adviseur van de EU over deze onderwerpen en is sinds 2017 een onafhankelijk netwerk (internationale non-profit organisatie) waar alle grote stakeholders binnen het onderwijs aan deelnemen. Lees meer over Sirius.
  • De Rutu Foundation voor Intercultureel Meertalig Onderwijs is een non-profit organisatie die opkomt voor kinderen die een andere taal spreken dan de schooltaal, waaronder kinderen met een migratieachtergrond. De Taalvriendelijke School is een programma van de Rutu Foundation. Het is een label en mondiaal netwerk van scholen die alle talen van hun leerlingen verwelkomen en waarderen.

Eindrapport

Alle deelnemers ontvangen het eindrapport. Als je je niet hebt opgegeven maar wel het eindrapport wil ontvangen met de aanbevelingen dan kan dat hier.

Achtergrondinformatie:

Taalvriendelijke School

[Lees dit artikel in het Nederlands]

Congratulations to the newest member of the Language Friendly School Network, the SALTO-school Floralaan in Eindhoven! The school principal, Arabella Ganzeman, said she already noticed how happy and enthusiastic the children were, just by seeing the language friendly decorations that were put up by the team. The SALTO-school Floralaan is the fourth certified Language Friendly School, an initiative of the Rutu Foundation. They will be joined this month by three other SALTO-schools in Eindhoven and by the Optimist International School in Hoofddorp.

Meanwhile, one of our first Language Friendly Schools, the St. Janschool in Amsterdam, was recently featured in Didactief, a popular journal for teachers in the Netherlands.

A Language Friendly Sauce

“Multilingualism is a strength” is the main credo of the St. Janschool, a public primary school with 446 pupils in Amsterdam-West who received their Language Friendly School certificate in 2019. Didactief interviewed the vice-principal Dieneke Blikslager and had a look inside the school. An excerpt of the interview is provided in English. Continue Reading

Taalvriendelijke School
Read this article in English here

We verwelkomen het nieuwste lid van het netwerk van Taalvriendelijke Scholen, SALTO-school Floralaan in Eindhoven! De schooldirecteur, Arabella Ganzeman, vertelde hoe blij en enthousiast de kinderen waren, alleen al bij het zien van de taalvriendelijke versiering die het team had opgehangen. SALTO-school Floralaan is de vierde gecertificeerde Taalvriendelijke School, een initiatief van de Rutu Foundation. Later deze maand wordt dit uitgebreid met drie andere SALTO-scholen in Eindhoven en de Optimist International School in Hoofddorp.

Een van de eerste Taalvriendelijke Scholen, de St. Janschool in Amsterdam, werd uitgelicht in  het tijdschrift voor leerkrachten, Didactief. Adjunct-directeur Dieneke Blikslager vertelt in een interview wat het betekent om Taalvriendelijke School te zijn. Lees hier het complete artikel over de St. Janschool in Didactief.

Geïnteresseerd in het netwerk van Taalvriendelijke Scholen?

Het netwerk van Taalvriendelijke Scholen staat open voor alle scholen, van openbare tot privéscholen en voor basis- of voortgezet onderwijs. Heb je interesse om ook een Taalvriendelijke School te worden? Doe dan mee aan ons volgende informatiewebinar op donderdag 22 oktober om 20.00 uur. Lees meer en geef je hier op.

Since the murder of George Floyd in the United States, there have been worldwide protests against discrimination and racism, including in the Netherlands. While there is a lot of attention for this topic, there is very little discussion about the impact of racism and discrimination on children. This is why, on 22 September 2020, the Kinderrechtencollectief (Children’s Rights Collective), the Rutu Foundation and the city district council of Amsterdam Zuid-Oost organised an expert meeting about racism and children’s rights in the Netherlands.

Sharing Experiences

 The Kinderrechtencollectief and the Rutu Foundation drafted a discussion paper to gather what we know and what we don’t know about racism against children in the Netherlands, focusing on the domains Education, Children’s Services, and Juvenile justice. This was compared with the Convention on the Rights of the Child and the recommendations of the UN Committee on the Rights of the Child.

Children also shared their experiences with us. Based on this discussion paper, experts came together to share missing information and to check if the image portrayed by the discussion paper corresponded with reality. 

Chairperson of the city district council, Tanja Jadnanansing,  is committed to the participation of children on this topic. The Children’s Committee of the city district Amsterdam Zuid-Oost specifies that they want to address racism and discrimination. Tanja highlights that children should not be underestimated. They know more than adults realise and should be involved in the topics that concern them, such as racism and discrimination. Former chairperson of the Children’s Committee, Nikki (10 years old), proved that by leading the afternoon, together with Erben Oosting (19), board member of the Nationale Jeugdraad (National Youth Council). 

Insufficient information

That afternoon, the experts addressed racism and discrimination in the domains of education and children’s services. Both groups said that significant information is lacking about the experiences of children, especially in the Caribbean parts of the Dutch Kingdom. 

Approach

In the group focusing on education, it was stated that racism is present at multiple levels, but that it is often subtle in nature and therefore difficult to address. Institutional racism needs to be recognized and explicitly defined. The curriculum and teacher training programs lack knowledge about racism, discrimination, and the concurrent obligations that arise from human rights treaties. This needs to become a mandatory part of the curriculum and also in teacher training (PABO). Additionally, the complaint mechanisms must become more accessible. Victims often do not know that they can file a complaint and experience this as something “that’s just part of the deal” if you belong to a minority. Finally, sharing good practices like the Language Friendly School is the last recommendation.

A need for information

Experts in children’s services and youth care confirm that complaints of children about racism are often put under the umbrella of other domains because the racism experienced by children is often accompanied by other problems. Therefore, it is unclear how often children report racism and discrimination. Maartje Schulte, judicial advisor juvenile law at Defence for Children, argued that an important first step could be to educate teachers and children’s services about racism and discrimination that children can experience in youth care and in foster homes. 

The Kinderrechtencollectief and the Rutu Foundation will complement the paper with new insights and information, before making recommendations to the Dutch government. 

 

HundrED Spotlight Language friendly school

The Language Friendly School  is thrilled to announce that we have been selected as one of the leading innovations in Bilingual Education in the world and will be featured in the #BilingualED Spotlight!

HundrED has released a report on the most impactful innovations in education in 2020. Download the report and be sure to check out our innovation page.

The Language Friendly School will be highlighted during HundrED’s online innovation summit from 4-6 November. You can register here.

About HundrED

Finnish based, global education not-for-profit HundrED discovers, researches, and shares inspiring innovations in K-12 education. HundrED’s goal is to help improve education and foster a movement through encouraging valuable impactful and scalable innovations to spread, mindful of context, across the world

In our increasingly multilingual classrooms, digital technology potentially offers infinite opportunities for language-friendly learning. Teachers don’t need to know all the languages their students speak, and still offer their students the opportunity to utilize their full linguistic repertoire to support their learning.

But when Dr. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman (University of Toronto and co-founder of the Language Friendly School) conducted a study on the effects of a multilingual web-based platform for learning mathematics, she realized there are challenges. Why are teachers not making more use of digital technology to facilitate language-friendly learning? According to Dr. Le Pichon it is not because students with lower socio-economic backgrounds don’t have access to computers or internet. The main challenges lie elsewhere.

Read more.

sad child in doorway

“Miranda Washinawatok, 12 years old, was harshly reprimanded by a teacher for using her native language at school. She had translated the words ‘hello’, ‘I love you’, and ‘thank you’ when talking to two girls in class. The teacher ‘slammed her hands on the desk and stated: ‘You are not to speak like that. How do I know you’re not saying something bad? How would you like if I spoke in Polish and you didn’t understand?’”*

Everyday, all around the world, children who speak their home language at school, risk being reprimanded, punished or even expelled from school. In a new article on Language-Based Discrimination in schools published by the Global Campus Human Rights Journal, Deena Hurwitz (human rights consultant) and Ellen-Rose Kambel (director Rutu Foundation), address the issue from a human rights perspective. Language-based discrimination in education has a long history. It is deeply rooted in colonialism and nation building on the basis of notions of class and racial superiority. This continues today, but remains unrecognised as a human rights problem.

The right of students (and their parents) not to be discriminated against for using their mother tongue on school grounds

“This [article] is not about the right to be educated in and through one’s mother tongue, but about the right of students (and their parents) not to be discriminated against, excluded, restricted or punished for using their mother tongue on school grounds, including in the classroom. While the former problem has caught the attention of children’s rights advocates, the latter has been rather neglected. An overview of examples of such practices found in different sources and covering various parts of the world is given to show that it is widespread and damaging to the children’s development. The human rights implications of such practice are considered by referring to the international instruments in force regarding children’s rights in education, with a focus on the European context and its relevant framework.” (Chiara Altafin, Editorial of the special focus on children’s rights).

The Language Friendly School initiative: welcoming all languages

The Language Friendly School, a global network and school label, was developed by the Rutu Foundation as a way to tackle language-based discrimination in education. The whole-school approach can be applied to all types of schools, regardless of their geographic location, pedagogic strategy, (religious) affiliation, or status as a public or private school.

While harmful language-based discrimination takes place at school, addressing children’s rights cannot be left only to schools. Governments need to fulfil their international human rights obligations, and human rights advocates need to hold them accountable.

Have you experienced language-based discrimination in school?

If you, your child or anyone else you know have experienced language discrimination in school, we would like to hear from you and encourage you to fill out this survey. The purpose of the survey is to supplement the lack of data and compile case studies to help us eliminate language-based exclusion and punishment in schools.

 


More information:

 

 

* The image used (photo by rubberduck1951–3713510) has no relation to the story about Miranda Washinawatok.

A new report issued by the UN Special Rapporteur on racism and xenophobia calls on the Dutch government to end racism and discrimination in education. The report is based on widespread consultations with government officials and various groups in society.

Examples of racism and discrimination in education mentioned in the report are the higher drop-out rates among racial minorities compared to ethnic Netherlanders. Also, students with a Turkish, Moroccan, Surinamese or Antillean background disproportionally enter secondary education at lower levels (referring to the 2018 Annual Report of the Central Bureau of Statistics).

The Special Rapporteur recommends among others, that the Dutch government: Continue Reading

The Rutu Foundation is committed to supporting quality education for Indigenous Peoples. As part of our series on Distance Learning for Multilingual Learners, we created a list of Digital Language Resources for Indigenous Peoples which can assist the preservation of Indigenous languages and raise awareness as to the threats that indigenous peoples are facing, a situation compounded by the COVID-19 crisis.

Continue Reading