The third part of our series on Free Digital Resources for Multilingual Learners focuses on Language and Arts Digital Resources. Along with the freely available multilingual resources related to language learning and arts, we present some creative activities realized by our Language Friendly Schools. As you will see, these can easily be repeated both at home and at school, giving vent to children’s imagination and inventiveness.

This initiative is part of a project which aims to support children, parents and schools in this difficult period. In fact, COVID19 has led us to rethink our lives. In this situation, education needs to shape itself into new forms, embracing different ways to reach students and support their learning. The Rutu Foundation has curated a series of free online resources specifically designed for multilingual learners. Even when schools open up again, these resources are important tools to create inclusive multilingual classrooms. We will continue to update them so check back regularly or subscribe to our newsletter to make sure you don’t miss anything.

#LearningNeverStops

The first and second part of the series can be found here:

Continue Reading

Distance Learning- Reading Resources

[voor een Nederlandse collectie van leesmaterialen, klik hier] COVID19 is threatening our society and has a huge impact on our education systems. UNESCO estimated that nearly 80% of the world’s student population is not attending school due to the effects of the virus. An estimated 1.4 billion students are out of school…

Continue Reading

 

In deze tijd, waarin scholen zijn gesloten en op afstand leren de norm is geworden, staat ons onderwijs onder druk. Ongelijkheid in de toegang tot kwalitatief onderwijs wordt vergroot door gebrek aan digitale middelen of ondersteuning van ouders. Juist nu kan deze periode van thuisonderwijs ook nieuwe kansen bieden voor meertalige kinderen, zeker bij lezen. De input van thuistalen zal groter zijn, wat de taalontwikkeling kan stimuleren. Dit leidt uiteindelijk tot een betere ontwikkeling van de schooltaal. 

Uit onderzoek onder tweetalige kinderen blijkt dat voorlezen helpt bij de taalontwikkeling van zowel de thuistaal als de taal die op school wordt gesproken. Hierbij is samenwerking met de ouders essentieel. Als een verhaaltje tijdens de les in het Nederlands wordt voorgelezen, en kinderen hetzelfde verhaal wordt voorgelezen door hun ouders in de voorkeurstaal, dan stimuleert dit de taalontwikkeling in beide talen. Vooral prentenboeken zonder tekst zijn hierbij een goed middel, omdat meer interactie wordt gevraagd. Bovendien kan dit helpen om met ouders in gesprek te gaan en om zo samen te werken aan de (taal)ontwikkeling van het kind.

Continue Reading