Brochure: Translanguaging

Translanguaging is an evidence-based answer to the question of finding effective pedagogic strategies for multilingual classrooms. Translanguaging builds on the linguistic background of the pupil to help them learn more effectively. It gives the multilingual student the opportunity to optimize their cognitive and emotional development whilst also being a powerful stimulator for the linguistic development of monolingual students. Read more.

Translanguaging is een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op de vraag naar effectieve pedagogische strategieën voor meertalige klassen. Translanguaging bouwt voort op wat de leerling al weet om het aanleren van nieuwe concepten in de schooltaal te bevorderen. Het geeft meertalige leerlingen de mogelijkheid zich cognitief en emotioneel optimaal te ontwikkelen en vormt tegelijkertijd een krachtige stimulans voor de taalontwikkeling van ééntalige kinderen.

“Door translanguaging de ruimte te geven op school, krijgen leerlingen de kans zich optimaal te ontwikkelen.”