Bilingual Math Materials

Maths, Naturally! is an open source bilingual method that was originally designed for indigenous and tribal children in Suriname by the Rutu Foundation, the Association of Indigenous Village Leaders in Suriname and the Assocation of Saamaka Traditional Authories. The materials are available in a Kari’na version (Dutch and Kari’na), a Lokono version (Dutch and Lokodyan) and a Saramaka version (Dutch and Saamaka). There is also a version in Spanish and Zapoteca which is used in Mexico.

All materials may be freely used and adapted by indigenous communities. Commercial use is prohibited.  You can download the books here, after filling in a short survey.

More information about Maths, Naturally! can be found here.


Natuurlijk, Rekenen! is een tweetalige rekenmethode oorspronkelijk ontworpen voor inheemse en marronkinderen in Suriname door de Rutu Foundation, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname en de Vereniging van Saamaka Traditionele Gezagsdragers. De materialen in een Kari’na versie (Nederlands en Kari’na), een Lokono versie (Nederlands en Lokodyan) en een Saramakaanse versie (Nederlands en Saamaka). Er is ook een versie in het Spaans en Zapoteca welke in Mexico wordt gebruikt.

Al het materiaal mag gratis gebruikt en aangepast worden door inheemse gemeenschappen. Wilt u het downloaden? Dat kunt u hier doen, na het invullen van een kort formulier.

Meer informatie over Natuurlijk, Rekenen! vindt u hier.


 

Grade 1 and 2

Nederlands-Kari’na

Nederlands-Lokono

Handleiding (Manual)

Grade 3

Nederlands-Kari’na

Nederlands-Lokono

Nederlands-Saamaka

Zapoteca-Español

Grade 4

Nederlands-Kari’na

Nederlands

Number Posters

Kari’na

Lokono

Saamaka