French class made easier

Lees het verhaal van Alexis in het |Nederlands|

What is my mother tongue? Is it the language that I learned from my mother? Or the language of the country where I live?

For me, my mother tongue is French, because it is the first language that I’ve learned. Still, my Dutch is better than my French. That’s because I live in the Netherlands. People always think it’s a big advantage that I know French and Dutch. Personally, I benefit from it during the French lessons at school. But often my friends point out that I make a lot of mistakes in placing accents. It was also a major blow when I started learning German: it was a whole new language for me. It was the first time I had to learn a language that was completely new to me.

Still, I think that one of the advantages of my bilingualism is that I can easily get a good accent. Friends often look surprised that when I call my mother I speak French. It also happens automatically. For example, I’m eating lunch with a friend at home and suddenly my mother starts to speak French.

I could never imagine what it felt like for my friends, until I experienced it myself one day when I was with some Polish friends. You wonder what they are talking about. And of course you don’t dare to say anything about it. You just wait until they switch back to the language you know. Nevertheless, French remains very important to me.

– Alexis, 14 years, the Netherlands


Profijt tijdens de Franse les

Wat is mijn moedertaal? Is het de taal die ik van mijn moeder ken? Of de voertaal van het land waar ik woon? Voor mij is mijn moedertaal het Frans, omdat het de eerste taal is die ik ooit heb geleerd. Toch ben ik beter in het Nederlands dan in het Frans. Dat komt omdat ik in Nederland leef. Mensen denken altijd dat het een groot voordeel is dat ik Frans en Nederlands ken. Zelf kan ik er tijdens Franse lessen profijt uit halen. Maar dikwijls wijzen mijn vrienden erop dat ik veel fouten bij klemtonen maak. Ook was het een grote klap toen ik begon met Duits: het was namelijk een heel nieuwe taal voor mij. De eerste keer dat ik een taal moest leren, die ik nog helemaal niet kende.

Toch denk ik dat één van de vele voordelen van mijn tweetaligheid is dat ik makkelijk aan een goed accent kan komen. Vrienden kijken vaak op als ik mijn moeder bel en Frans ga praten. Vaak gaat het ook automatisch. Dan zit ik thuis met een vriend te lunchen en begint mijn moeder plotseling Frans te praten. Ik kon me nooit inbeelden hoe dat voelde voor hen, totdat ik het zelf een keer meemaakte bij Poolse vrienden. Je vraagt je dan af waar ze het over hebben. Je durft natuurlijk niks te zeggen. Je wacht gewoon totdat ze weer overschakelen naar de taal die je kent. Toch blijft het Frans erg belangrijk voor mij.

– Alexis, 14 jaar, Nederland