Translanguaging

Een pedagogische strategie voor meertalige klassen

Door toegenomen migratie is meertaligheid wereldwijd eerder de norm dan een uitzondering. Ook in Nederland bestaan steeds meer klaslokalen uit leerlingen die thuis nog een andere taal spreken dan Nederlands.

In antwoord op de toenemende vraag naar effectieve leerstrategiëen voor meertalige klassen hebben Dr. Emmanuelle LePichon (Universiteit Utrecht) en Dr. Ellen-Rose Kambel (Rutu Foundation/Universiteit van Amsterdam) een pilot programma ontwikkeld rond translanguaging. Scholen die willen meedoen aan de pilot kunnen zich melden via info@rutufoundation.org.

Wat is translanguaging?

Translanguaging is een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op de vraag naar effectieve pedagogische strategieën voor meertalige klassen. Translanguaging bouwt voort op wat de leerling al weet om het aanleren van nieuwe concepten in de schooltaal te bevorderen. Het geeft meertalige leerlingen de mogelijkheid zich cognitief en emotioneel optimaal te ontwikkelen en vormt tegelijkertijd een krachtige stimulans voor de taalontwikkeling van ééntalige kinderen. Bovendien worden ouders nauw betrokken bij het onderwijs van hun kind. Het kind voelt zich gewaardeerd om wat hij of zij reeds kan. Het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van het kind groeit. Als gevolg hiervan verbeteren de schoolprestaties en neemt de taalvaardigheid van de hele klas toe, terwijl het schoolverzuim afneemt.

“Door translanguaging de ruimte te geven op school, krijgen leerlingen de kans zich optimaal te ontwikkelen.”

Is translanguaging niet hetzelfde als het vroegere Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur?

Nee. Translanguaging vindt plaats in de gewone les onder begeleiding van de eigen leerkracht zonder dat er speciale taalkennis van de leerkracht wordt vereist. Iedereen kan translanguaging in zijn of haar onderwijs integreren.

Lees de brochure: